Big War Island

Great War Island is located at the mouth of the Sava river into the Danube, in the Danube's widening between the Kalemegdan fortress as the ending section of the Terazije ridge of northernmost part of Šumadija on the west and the low, easternmost section of the Syrmia plain, the modern Ušće neighborhood of New Belgrade, on the south. The island is relatively close to the banks.Veliko ratno ostrvo je ada na Dunavu, u Beogradu, Srbija, locirano u opštini Zemun. Nalazi se na ušću Save i Dunava. Zbog velikog broja različitih ptičijih vrsta ostrvo je zaštićeno kao prirodni rezervat. Na severu ostrva se nalazi plaža Lido.Na ušću Save u Dunav, u trouglu koji ograničavaju gradovi Beograd i Zemun, kao i ostaci nekada nepreglednih močvara i ritova na levoj strani Dunava, smeštene su dve dunavske ade — Veliko i Malo ratno ostrvo. To su dve poslednje oaze netaknute prirode, vodom razdvojene od urbanog jezgra prestonice Srbije. Sa ostrva, prema jugu i jugoistoku pruža se pogled na zaštićenu Beogradsku tvrđavu i prati se silueta starog Beograda sa istaknutim zvonikom Saborne crkve. Ka severozapadu, liniju vode Dunavca sledi uređeni kej sa starim centrom Zemuna, kojim dominira kula na Gardošu, a dinamična panorama visokih solitera, izgrađenih posle Drugog svetskog rata, prati obalu do ušća Save. Veliko ratno ostrvo zaštićeno je 2005. godine u ukupnoj površini od 211,38 ha. Dva ostrva predstavljaju reprezentativnu morfološku i geološku tvorevinu nastalu od podvodnog spruda. Površinski slojevi Velikog i Malog ratnog ostrva su aluvijalne tvorevine reke Dunav, te predstavljaju terestrične ekosisteme u široj zoni rečnog uticaja. Bujnu vegetaciju grade vodene i močvarne zajednice, kao i zajednice poplavnih šuma bele vrbe, bademaste vrbe, krte vrbe, crne topole, zelenog jasena i bagremca. Razvijena vegetacija i postojanje većih vodenih površina omogućavaju da se na ovim ostrvima hrani, gnezdi i razmnožava značajan broj vrsta ptica od međunarodnog značaja. Na ostrvu se mogu videti patka pupčanica, patka crnka, žuta pliska, mali gnjurac, žuta čaplja kao i mnoge druge značajne vrste ptica. Ihtiofauna je zastupljena vrstama koje naseljavaju vode Save i Dunava. One u periodu mresta zalaze u privremeno oformljene ili stalne bare na samom ostrvu, ili u njegovo priobalje bogato vodenom i ritskom vegetacijom. Izolovan od antropogenih uticaja, ovaj lokalitet na kome se odražava dinamika promene vodostaja Dunava, proglašen je i prirodnim ribljim plodištem. Za ukupnu površinu Velikog ratnog ostrva kategorisanog kao značajno prirodno dobro utvrđene su 3 zone sa različitim režimom zaštite. Zona zaštite prirode (režim zaštite I stepena) ima karakter specijalnog rezervata prirode i obuhvata Malo ratno ostrvo u celini, zonu priobalja Velikog ratnog ostrva, šumski kompleks, vlažna područja unutar Velikog ratnog ostrva i vodene površine oko Malog ratnog ostrva.Zona rekreacije (režim zaštite II stepena) obuhvata unutrašnje delove Velikog ratnog ostrva, nekadašnje obradive površine koje se i sada koriste na taj način, livadske površine priobalja prema Dunavcu, koje su sada delimično zauzete bespravno izgrađenim objektima, kao i lokaciju javnog pristana sa kontrolisanom javnom saobraćajnicom i zaštitnom zonom u širini od 10 m koja povezuje ovu lokaciju sa plažom Lido. Treća zona — zona turizma obuhvata plažu Lido sa planiranim proširenjem gde se mogu organizovati turističke — rekreativna ponuda i novi sadržaji. Pored ovih režima zaštite primenjuju se i režimi zaštite utvrđeni zakonom Republike Srbije i drugim propisima kojim se uređuje upravljanje međunarodnim plovnim putevima, zaštita vodosnabdevanja i vodoprivrednih objekata, zaštita močvarnih područja, kao i zaštita lovnih i ribolovnih rezervata. Po Međunarodnom statusu je značajno područje za ptice IBA (Important Bird Areas) i Evropske mreže zaštićenih prirodnih dobara Emerald (Emerald Area).

see location here : link

Veliko ratno ostrvo
copyright @ 2023 belgradelive.net all rights reserved.